شرکت کننده گرامي لطفا به نکات زير دقت فرماييد:
1-پس از ثبت نام در صورتيکه اقدام به ارسال خلاصه مقاله نماييد سيستم نام و نام خانوادگي شما در هنگام ثبت نام را به عنوان نويسنده اول قلمداد خواهد کرد.
2-در هر کدام از مراحل ثبت نام - ارسال خلاصه مقاله- يا اطلاع رساني وضعيت مقاله توسط دبيرخانه همايش نامه الکترونيکي به نشاني پست الکترونيکي شما فرستاده خواهد شد لذا دقت فرماييد که نشاني پست الکترونيک خود را صحيح وارد فرماييد.
3- نامه هاي الکترونيکي ارسالي ممکن است در فولدر Spam يا Bulk قرار گيرند لذا در صورت عدم دريافت نامه ها در فولدر Inbox فولدر هاي نامبرده را نيز بازديد فرماييد.
4- از آنجايي که نامه هاي الکترونيکي که دريافت مي کنيد حاوي متون فارسي هستند ممکن است در بعضي از سيستمهاي سرويس دهنده پست الکترونيک اين متنها به درستي خوانده نشوند جهت خواندن متن اين نامه ها تنظيمات نرم افزار پست الکترونيک خود را به نحوي تغيير دهيد که کاراکترست UTF-8 يا Windows-1256 را نمايش دهد.


.مهلت ثبت نام در اين همايش به پايان رسيده است