فارسي

 : زبان اصلي همايش

همايش ملي سلامت زنان

 :عنوان همايش به فارسي

National Congress of Women Health

 : عنوان همايش به انگليسي

همايش (Congress)

 : نوع
   

(National) کشوري

 :گستره همايش

هدف از برگزاري اين همايش ارائه نتايج تحقيقات پيرامون چالش هاي موجود سلامت زنان و بحث و ارائه راهبردهاي عملياتي در جهت ارتقاء آن است.

 :(اهداف(فارسي

- بلوغ و اختلالات رشد در زنان (در ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی و عاطفی و هویت جنسیتی)
- اختلالات جسمی، جنسی، روانی، عاطفی و اجتماعی زنان در دوره های مختلف زندگی از بلوغ تا دوره کهن سالی
- باروری و ناباروری در زنان ( در سطح پیشگیری، درمان و توان بخشی)
-رفتارهای پرخطر و پیامدهای آن بر سلامت زنان شامل اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان، رفتارهای پرخطر جنسی و رفتارهای ضد اجتماعی
-بارداری وزایمان ایمن
-عوامل موثر بر سلامت و کیفیت زندگی زنان ( شامل توانمندی زنان، عوامل اجتماعی، حمایت اجتماعی، نقش خانواده، رفاه اجتماعی، خدمات بهداشت عمومی در تامین سلامت زنان در سطوح سیاست گذاری، مدیریتی و خدماتی)
-طب مکمل و جایگزین در زنان و مامایی

 :محورهاي همايش

 :موضوعات اصلي

 

 

 :گروههاي هدف

سلامت زنان (Women Health)

 :موضوع اول

 

دبيرخانه اين همايش براي دكتراي بهداشت باروري و پرستاري، كارشناسي و كارشناسي ارشد مامايي و پرستاری، کارشناسان بهداشت خانواده و پزشکان عمومی (در خواست امتياز بازآموزي نموده است كه پس از تصويب مديريت آموزش مداوم جامعه پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي متعاقبأ در سايت همايش اعلام خواهد شد)
 :امتياز بازآموزي

دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

  :برگزار کننده همايش

 :حمايت کنندگان

كارشناسي٬ كارشناسي ارشد و پزشكان عمومي تا 29 بهمن ماه 92، 000/400 ريال و زمان برگزاری 000/500 ريال
دكتراي تخصصي تا 29 بهمن ماه 92، 000/500 ر يال و زمان برگزاری 000/600 ريال

 :هزينه ثبت نام شرکت در همايش

خواهشمند است وجه ثبت نام را به حساب جاري همراه شماره 63851726 بانك رفاه كارگران شعبه دانشگاه علوم پزشكي اصفهان (كد736) واريز نموده و شماره فيش و تاريخ پرداخت آن را در قسمت ثبت نهايي در سايت همايش وارد فرماييد. همچنين تقاضا مي شود اصل فيش را در زمان شركت در همايش به همراه داشته باشيد. ثبت نام در محل همايش نيز تا ساعت 30/9 تاريخ 30 بهمن ماه مقدور مي باشد.

 :شماره حساب
  دبير علمي

دكتر اشرف

 :نام

كاظمي

 :نام خانوادگي

women-health@nm.mui.ac.ir

 :پست الکترونيک
   
  دبير اجرايي

-

 :نام

-

 :نام خانوادگي

women-health@nm.mui.ac.ir

 :پست الکترونيک
   

نظر به اين كه خلاصه مقالات پذيرفته شده در مجله IJNMR (ايندكس شده در Pub med) به چاپ خواهد رسيد؛ رعايت اصول تهيه خلاصه انگليسي مقاله كاملا" ضروري است.

 :(توضيحات(فارسي
نحوه تنطيم خلاصه مقالات

خلاصه مقاله شامل موارد زير تنظيم گردد.
1- عنوان مقاله
2-نام نویسنده یا نویسندگان به همراه وابستگي سازماني (Affiliation) نشاني پستي، پست الکترونيک و تلفن
3- متن خلاصه مقاله
الف- مقالات مروري بايد شامل چکيده اي از موضوع مورد بحث و حداکثر 150 کلمه باشند.
ب- مقالات تحقيقي بايد داراي چکيده ساختار يافته شامل مقدمه (بيان مساله و هدف)، مواد و روش ها، يافته ها و نتيجه گيري باشند. (حداکثر 250 کلمه)
4- کلمات کليدي: حداکثر 5 مورد

همكاران محترم جهت ثبت نام و ارسال خلاصه مقاله مي توانند به آدرس اینترنتی:
www.seminars.mui.ac.ir/wh

مراجعه كنند و پس از انتخاب گزینه ثبت نام در سمت راست صفحه مذكور نسبت به ثبت نام online در همايش و انتخاب شناسه و رمز عبور اقدام نمايند كه براي ورود مجدد به سيستم، ارسال خلاصه مقاله، پيگيري و يا ويرايش خلاصه مقاله ارسالي و همچنين دريافت نتيجه نهايي پذيرش و يا رد، نوع ارائه، تاريخ و زمان ارائه مقاله مورد استفاده قرار مي گيرد. پس از ثبت نام بطور خود كار به آدرس پست الكترونيكي فرد ثبت نام كننده ارسال خواهد شد. لازم به تذكر است ارائه نشاني دقيق، تلفن ( ثابت و همراه) و آدرس پست الكترونيك صحيح٬ مسئولين برگزاري همايش را در برقراري ارتباط سريع و موثر با شركت كنندگان محترم ياري خواهد رساند، لذا از كليه همكاران گرامي درخواست مي گردد در هنگام ثبت نام online فرم مربوطه را با دقت كافي تكميل فرمايند.
همكاران گرامي كه قصد ارائه مقاله دارند مي توانند پس از ثبت نام اوليه از طريق شناسه و رمز عبور تعريف شده خود وارد بخش (ارسال خلاصه مقاله) در همان صفحه شده و خلاصه مقاله خود را به صورت online ارسال نمايند كه در اين صورت ، تاييديه دريافت خلاصه مقاله به آدرس پست الكترونيكي فرستنده ارسال خواهد شد. در ضمن ارسال كنندگان خلاصه مقاله تا قبل از تاريخ اتمام فرصت ارسال خلاصه مقاله مي توانند با اتصال به سيستم نسبت به ويرايش خلاصه مقاله ارسالي اقدام نمايند. بديهي است دبيرخانه همايش از پذيرش مقالات ارسالي از طريق دورنگار، پست عادي و يا الكترونيكي معذور بوده و ضروري است علاقمندان صرفاً از طريق سايت همايش نسبت به ثبت نام و ارسال خلاصه مقاله اقدام نمايند.
خلاصه مقاله ارسالي در صورت پذيرش بدون هيچ گونه تغييري در كتاب خلاصه مقالات چاپ يا به صورت CDارائه خواهد شد٬ صحت علمي و ادبي مقاله به عهده نويسنده يا نويسندگان مي باشد.
مهلت ارسال خلاصه مقاله حداكثر تا تاريخ 20دي ماه 92مي باشد و پس از آن سيستم online پذيرش مقالات فعال نخواهد بود. بديهي است در صورت تمديد مهلت ارسال، مراتب از طريق قسمت اخبار سايت همايش به اطلاع همكاران گرامي خواهد رسيد.
ارائه مقالات در همايش به صورت سخنراني٬ پوستر مي باشد.
تذكر: از اساتيد و پژوهشگران محترمي كه مقاله آنان به صورت سخنراني پذيرفته مي گردد٬ تقاضا مي شود٬ سخنراني هاي خود را صرفا با استفاده از نرم افزار power point تهيه و ارائه نمايند

چاپ خلاصه مقالات پذيرفته شده در مجله IJNMR صرفأ منوط به تكميل ثبت نام و پرداخت هزينه ثبت نام مي باشد

آدرس دبيرخانه همايش

ايران (Iran)

 :کشور

اصفهان (Esfahan)

 :شهر

اصفهان، خيابان هزار جريب، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، دانشكده پرستاري و مامايي

 :(آدرس(فارسي

۰۳۱۱۷۹۲۲۹۲۱

 :تلفن

www.seminars.mui.ac.ir/wh

 :آدرس اينترنتي

women-health@nm.mui.ac.ir

 :پست الکترونيکي
  دبير علمي

دكتر اشرف

 :نام

كاظمي

 :نام خانوادگي

women-health@nm.mui.ac.ir

 :پست الکترونيک
   
  دبير اجرايي

-

 :نام

-

 :نام خانوادگي

women-health@nm.mui.ac.ir

 :پست الکترونيک
فرمها

 :(فرم ثبت نام(فارسي

 :(فرم ثبت نام(انگليسي

 :(فراخوان همايش(فارسي

 :(فراخوان همايش(انگليسي

 :(فرم چکيده مقاله(فارسي

 :(فرم چکيده مقاله(انگليسي

 :(نشان فارسي همايش(آرم

 :(نشان انگليسي همايش(آرم
زمان

۱۳۹۲/۱۱/۳۰
(2014  Feb  19)

 :تاريخ شروع همايش
   

۱۳۹۲/۱۲/۰۲
(2014  Feb  21)

 :تاريخ پايان همايش
   

۱۳۹۲/۱۱/۲۷
(2014  Feb  16)

 :مهلت ثبت نام
   

۱۳۹۲/۱۰/۲۰
(2014  Jan  10)

 :مهلت ارسال چکيده مقاله
   

۰
(0000    00)

 :مهلت ارسال اصل مقاله
   
 :محورهاي همايش

- بلوغ و اختلالات رشد در زنان (در ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی و عاطفی و هویت جنسیتی)
- اختلالات جسمی، جنسی، روانی، عاطفی و اجتماعی زنان در دوره های مختلف زندگی از بلوغ تا دوره کهن سالی
- باروری و ناباروری در زنان ( در سطح پیشگیری، درمان و توان بخشی)
-رفتارهای پرخطر و پیامدهای آن بر سلامت زنان شامل اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان، رفتارهای پرخطر جنسی و رفتارهای ضد اجتماعی
-بارداری وزایمان ایمن
-عوامل موثر بر سلامت و کیفیت زندگی زنان ( شامل توانمندی زنان، عوامل اجتماعی، حمایت اجتماعی، نقش خانواده، رفاه اجتماعی، خدمات بهداشت عمومی در تامین سلامت زنان در سطوح سیاست گذاری، مدیریتی و خدماتی)
-طب مکمل و جایگزین در زنان و مامایی

دبيرخانه اين همايش براي دكتراي بهداشت باروري و پرستاري، كارشناسي و كارشناسي ارشد مامايي و پرستاری، کارشناسان بهداشت خانواده و پزشکان عمومی (در خواست امتياز بازآموزي نموده است كه پس از تصويب مديريت آموزش مداوم جامعه پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي متعاقبأ در سايت همايش اعلام خواهد شد)
 :امتياز بازآموزي

نظر به اين كه خلاصه مقالات پذيرفته شده در مجله IJNMR (ايندكس شده در Pub med) به چاپ خواهد رسيد؛ رعايت اصول تهيه خلاصه انگليسي مقاله كاملا" ضروري است.

 :(توضيحات(فارسي

 :موضوعات اصلي

 

 

سلامت زنان (Women Health)

 :موضوع اول

 

   

نظر به اين كه خلاصه مقالات پذيرفته شده در مجله IJNMR (ايندكس شده در Pub med) به چاپ خواهد رسيد؛ رعايت اصول تهيه خلاصه انگليسي مقاله كاملا" ضروري است.

 :(توضيحات(فارسي
نتايج نهايي داوري خلاصه مقالات (تجديد نظر )
به اطلاع مي رساند ليست مقالات پذيرفته شده كه مورد تجديد نظر قرار گرفته است و برنامه زمانبندي ارائه مقالات به صورت سخنراني ها و پوستر در سايت webda.mui.ac.ir (بخش همايش ها) در دسترس مي باشد.
 
*******************************************

مقالاتي كه وضعيت آنها «در حال كارشناسي و بررسي» است. نتيجه داوري توسط كميته داوري خلاصه مقالات «عدم پذیرش» اعلام گرديده است.

 

به اطلاع مي رساند برنامه ارائه مقالات در تاريخ نهم بهمن ماه اعلام خواهد شد. از كليه افرادي كه مقالاتشان پذيرفته شده است خواهشمند است مقاله خود را بر اساس فرمت ذيل به زبان انگليسي (با نگارش صحيح) و با فونت times new roman قلم 12 تدوين كرده و به آدرس الكترونيك دبير علمي همايش ( kazemi@nm.mui.ac.ir) حداكثر تا تاريخ 10/11/ 1392 ارسال فرماييد. بديهي است در صورت عدم ارسال خلاصه مقاله انگليسي بر اساس فورمت خواسته شده تا اين تاريخ دبيرخانه همايش مسئوليتي در قبال چاپ خلاصه در سي دي همايش و مجله IJNMR را نخواهد داشت.
Title:
Authors names and their affiliations:
Background:
Materials and Methods:
Results:
Conclusion:
Key words:
همچنين خواهشمند است تا تاريخ 15/11/1392 ضمن پرداخت حق ثبت نام حضور خود را در همايش قطعي فرماييد. بديهي است چاپ خلاصه مقاله و گنجانده شدن ارائه مقالات منوط به پرداخت حق ثبت نام تا تاريخ 15/11/1392 و ارسال خلاصه مقاله بر اساس فرمت ذكر شده تا تاريخ 10/11/1392مي باشد و عدم پرداخت و عدم ارسال مشخصات پرداخت به منزله انصراف شما از شركت در همايش تلقي مي شود.
ضمنا مشمولين كسب امتياز بازآموزي لازم است با مراجعه به سامانه آموزش مداوم ثبت نام فرمايند.
 
نتايج داوري خلاصه مقالات ارسال شده
نتايج داوري خلاصه مقالات در سايت webda.mui.ac.ir (در بخش همايش ها) در دسترس مي باشد.
 
كسب امتياز بازآموزي آموزش مداوم
كسب امتياز بازآموزي آموزش مداوم
به اطلاع مي رساند همايش ملي سلامت زنان براي گروه هاي ذيل داراي امتياز بازآموزي مي باشد.
متخصصين زنان و زايمان؛ متخصصين روانپزشكي؛ دكتراي بهداشت باروري، كارشناسي ارشد و كارشناسي مامايي؛‌ دكترا، كارشناسي ارشد و كارشناسي پرستاري، دكتراي و كارشناسي ارشد روانشناسي باليني،‌ پزشكان عمومي، كارشناسان ارشد و كارشناسان مامايي، كارشناسان و كارشناسان ارشد پرستاري، كارشناسان بهداشت عمومي، كارشناسان ارشد سلامت سالمندي و كارشناسان ارشد مشاوره در مامايي و كارشناسان ارشد آموزش بهداشت.
لذا ضروري است داوطبين شركت در همايش براي كسب امتياز آموزش مداوم با مراجعه به سايت آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي اصفهان جهت شركت در همايش ثبت نام فرمايند.
 
*******************************************

تمديد مهلت ارسال مقالات


به اطلاع مي رساند مهلت ارسال مقالات به همايش ملي سلامت زنان تا 20 دي ماه 1392 تمديد شد.

 
زمان برگزاري كارگاه مشاوره اختلالات جنسي
به اطلاع مي رساند كارگاه مشاوره اختلالات جنسي ساعت 8 صبح بيست و نهم بهمن ماه 1392 با حضور دكتر كتايون شفيعي، دكتر مهرداد صالحي، دكتر ميترا ملايي ن‍‍ژاد و دكتر طيبه ضيايي برگزار مي گردد. شايان ذكر است ظرفيت كارگاه صرفا 30 نفر مي باشد.
مخاطبين اين كارگاه كارشناسان و كارشناسان ارشد مامايي و پرستاري و پزشكان عمومي همچنين دكتراي بهداشت باروري هستند.
 
كارگاه درمان هاي فيزيكي درد
به اطلاع مي رساند كارگاه درمان هاي فيزيكي (رفلكسولوژي و طب سوزني) كاهش درد در تاريخ 30/11/1392 لغايت 1/12/1392 با حضور خانم محبوبه والياني برگزار مي گردد. با توجه به اين كه ظرفيت كارگاه 30 نفر مي باشد اولويت شركت با افرادي است كه زودتر ثبت نام كرده اند. گروه هاي هدف در شركت در اين كارگاه كارشناسان و كارشناسان ارشد رشته هاي مامايي و پرستاري است.
لازم است داوطلبين شركت در كارگاه تمايل خود را با ارسال نام و نام خانوادگي به همراه شماره ملي به آدرس ايميل kazemi@nm.mui.ac.ir اعلام فرمايند.
 
نشت صنفي
به اطلاع مي رساند با توجه به اهميت آموزش و جايگاه گرايش هاي جديد كارشناسي ارشد مامايي ( مامايي قانوني، مامايي جامعه نگر و مديريت) در سيستم ارائه خدمات سلامت كشور از كليه مديران گروه هاي مامايي دانشگاه هاي سراسر كشور دعوت مي شود در نشستي كه با حضور دكتر ناهيد خداكرمي در تاريخ 1/12/1392 در سالن همايش هاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان برگزار مي شود حضور به هم رسانند.
 
برنامه كارگاه هاي همايش
برنامه كارگاه اختلالات جنسي و كاهش درد در طي روزهاي 29 بهمن ماه و سي اسفند ماه متعاقبا اعلام مي شود.
 

تامين مکان اقامت

از علاقمندان به شرکت در اين همايش که مايل به تامين محل اقامت خود هستند تقاضا می شود تا شخصاً نسبت به رزرو محل دلخواه از طريق هتل مربوطه خود طبق جدول زير در وقت مقتضي اقدام نمايند. دبيرخانه اين همايش مسئوليتی برای اسکان و يا رزرو هتل شرکت کنندگان و تغيير قيمت هتلها نخواهد داشت.

جدول نامٍ،آدرس و بهای تقريبی محل اقامت  (بر حسب ريال مربوط به سال 1389)

 

نام هتل

آدرس پستی /آدرس اینترنتی

تلفن- فاکس

کد: 0311

يک تخته

دو تخته

سه تخته

چهار تخته

سوئيت

عباسي

چهارباغ عباسی-خ آمادگاه www.abbasihotel.ir

17-2226010

ف: 2226008

1150000

1700000

_

_

3000000

دو نفره

5500000

4 نفره صفوی

4000000

2 نفره قاجار

آسمان

پل فلزی، خیابان مطهری

www.asemanhotel.ir

2354141

ف:2338121

750000

1200000

-

-

1500000

دو تخته

ضلع غربی

900000

کوثر

سی و سه پل–بلوار ملت www.hotelkowsar.com

39-6240230

ف:6249975

957770

1450000

-

2059540

سوئیت کوچک

1872000

سوئیت بزرگ

3500000

عالی قاپو

چهارباغ عباسی

www.aliqapuhotel.com

2227929

ف:2216049

714600

1141700

-

_

سوئیت کوچک

1996000

سوئيت

سی و سه پل –  بلوارآئينه خانه

www.azadiesfahan.pih.ir

15-6674311

ف6673872

_

712685

918543

1124401

1390000 (5 تخته)

950000(دو تخته)

سفير

چهار باغ عباسي –خ آمادگاه www.safirhotel.com

2222640

2232176

574000

968000

1220000

_

1600000 دو تخته

پيروزی

خ چهارباغ – میدان امام حسين (ع)

www.piroozyhotel.com

9-2214354

ف: 2214360

479491

830187

-

_

 

1750000

مدرس

م آزادی– بلواردانشگاه -

خ توحيد

9-6250007

ف 6250010

480000

620000

620000

765000

950000

(چهار تخته)

مهمانسرای

د. اصفهان

خ هزار جريب –
خوابگاه دانشگاه

19-7932317

ف:7932320

_

_

300000

_

400000

مهمانسرای

د.ع پزشکی
خ بزرگمهر- کوی قرارگاه

4-2658041

2643047

_

180000

270000

360000

_

مهمانسرای

ايرانگردی

هزارجريب-روبروی-
کوی امام

14-6736012

ف: 6736010

_

569171

717184

_

1200000

چهار تخته

هتل ملل

خيابان کمال اسماعيل

4-2224532

ف:2225432

353000

593000

765000

-

سوئیت دو تخته

730000

نام هتل

آدرس پستی /آدرس اینترنتی

تلفن- فاکس

کد:0311

دو تخته

سوئیت رویال

دو تخته

سوئيت مدیر عامل

دو تخته

چهل پنجره

(آپارتمان)

پل فلزی- بلوار سعدی

www.chehelpanjereh.com

6272165

ف:6270792

900000

1606000

2200000

نام هتل

آدرس

تلفن-فاکس

سوئیت

آپارتمان یک خوابه

آپارتمان يک خوابه

دو تخته

سه تخته

چهار تخته

طوبی

(آپارتمان)

خ چهارباغ-سيد علی خان

2-2200801

ف:2224241

493000

609000

725000

هتل آ پارتمان

هشت بهشت

خيابان استانداری

www.hbahotel.com

9-2214868

2200967

512000

767000

928000

 

 

 

 

 

كارشناسي٬ كارشناسي ارشد و پزشكان عمومي تا 29 بهمن ماه 92، 000/400 ريال و زمان برگزاری 000/500 ريال
دكتراي تخصصي تا 29 بهمن ماه 92، 000/500 ر يال و زمان برگزاری 000/600 ريال

 :هزينه ثبت نام شرکت در همايش

خواهشمند است وجه ثبت نام را به حساب جاري همراه شماره 63851726 بانك رفاه كارگران شعبه دانشگاه علوم پزشكي اصفهان (كد736) واريز نموده و شماره فيش و تاريخ پرداخت آن را در قسمت ثبت نهايي در سايت همايش وارد فرماييد. همچنين تقاضا مي شود اصل فيش را در زمان شركت در همايش به همراه داشته باشيد. ثبت نام در محل همايش نيز تا ساعت 30/9 تاريخ 30 بهمن ماه مقدور مي باشد.

 :شماره حساب

نظر به اين كه خلاصه مقالات پذيرفته شده در مجله IJNMR (ايندكس شده در Pub med) به چاپ خواهد رسيد؛ رعايت اصول تهيه خلاصه انگليسي مقاله كاملا" ضروري است.

 :(توضيحات(فارسي
آدرس محل برکزاري

ايران (Iran)

 :کشور

اصفهان (Esfahan)

 :شهر

مرکز برگزاري همايش هاي علمي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

 :آدرس