فارسي

 : زبان اصلي همايش

دومین کنگره سالیانه اخلاق پزشکی کشور
اخلاق پزشکی در نظام سلامت

 :عنوان كنگره به فارسي

Medical Ethics in the Health System

 : عنوان كنگره به انگليسي

كنگره (Congress)

 : نوع
   

(National) کشوري

 :گستره كنگره

اخلاق‌پزشکی در درمان
•اخلاق حرفه‌ای پزشک و تیم پزشکی
•رابطه پزشک و بیمار
•روابط مالی بیمار و تیم پزشکی
•روابط مالی بین اعضاء تیم پزشکی
•اخلاق و آغاز حیات (سقط جنین و ...)
•اخلاق و پایان حیات (اتانازی، مرگ مغزی و ...)
•اخلاق در فن‌آوری‌های نوین پزشکی
•اخلاق و غذا و دارو
اخلاق‌پزشکی و آموزش علوم پزشکی
•جایگاه اخلاق در آموزش علوم پزشکی
•جایگاه آموزش اخلاق در آموزش‌های علوم پزشکی
اخلاق پزشکی و پژوهش
•اخلاق پزشکی در پژوهش‌های انسانی
•اخلاق پزشکی در پژوهش‌های حیوانی
•اخلاق در انتشار آثار پژوهشی
•نقش کدهای ملی اخلاق در پژوهش
اخلاق پزشکی و بهداشت
•اصول اخلاق حرفه‌ای کارکنان بهداشتی
•اخلاق در سیاست‌گذاری‌های بهداشتی (ملی، منطقه‌ای، محلی)
•اخلاق و نظام شبکه‌های بهداشتی درمانی کشور
•اصول اخلاقی در مراقبت‌های بهداشتی
محور ویژه مبانی اسلامی اخلاق پزشکی

 :محورهاي همايش

 :موضوعات اصلي

 

 

 :گروههاي هدف

اخلاق پزشکی (Medical Ethics)

 :موضوع اول

 

اين همايش براي کلیه مشمولین امیتاز بازآموزی درخواست امتياز بازآموزي نموده است که پس از تصويب مديريت آموزش مداوم جامعه پزشکي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي متعاقباً" در سایت کنگره اعلام خواهد شد. ()
 :امتياز بازآموزي

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان

  :برگزار کننده كنگره

 :حمايت کنندگان

- وجه ثبت نام شرکت در همايش جهت متخصصین مبلغ 250000 ریال و برای پزشکان عمومی، پرستاران و ماماها و سایرین مبلغ 150000 ریال است.
*هزینه ها برای کلیه دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی 50% مبلغ مذکور می باشد.
*درصورت تمایل به استفاده از ناهار (دو روز) لازم است مبلغ 000/80 ریال به وجه ثبت نام اضافه شود.

 :هزينه ثبت نام شرکت در همايش

خواهشمند است وجه ثبت نام را به حساب الکترونیکی شناسه‌دار (حساب همراه) به‌شماره 2138310276004 و کد شناسه واریز 71283102760041494 نزد بانک رفاه شعبه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دیگر شعب بانک رفاه در سراسر کشور واريز نموده و شماره فیش و تاریخ پرداخت آنرا در قسمت « ثبت نام نهایی» در سایت کنگره وارد فرمائید. همچنین تقاضا می شود اصل فيش را در زمان شركت در همايش به همراه داشته باشيد.

 :شماره حساب
  دبير علمي

دکتر محمد

 :نام

هادی

 :نام خانوادگي

imec@mui.ac.ir

 :پست الکترونيک
   
  دبير اجرايي

اداره همايش هاي

 :نام

علمي دانشگاه

 :نام خانوادگي

imec@mui.ac.ir

 :پست الکترونيک
   

تذكر: از سخنرانان محترم مقالات تقاضا مي شود مقاله هاي خود را صرفاً" از طريق نرم افزار power point تهيه و ارائه نمايند. بديهي است نمايش و ارائهي اسلايدها به صورت اسلايد معمولي از طريق دستگاه پروژكتور اسلايد امكان پذير نخواهد بود.


تذكر مهم: با توجه به عدم امکان رزرو هتل توسط دبیرخانه کنگره، ضروری است شرکت کنندگان محترم در صورت نياز به تهيه محل اسكان، حمل و نقل و ... مستقيما"با سرويس دهنده (هتل ...) تماس حاصل فرمايند.

 :(توضيحات(فارسي
نحوه تنطيم خلاصه مقالات

خلاصه مقالات ارسالی باید در بر گیرنده قسمت های زير باشند و در تنظيم چکیده و متن نهایی مقالات موارد زير رعايت شود:
الف- عنوان مقاله
ب-نام نويسنده يا نويسندگان(رتبه علمی، نشاني محل کار و تلفن ارائه دهنده مقاله)
پ-چکیده مقاله:
-در صورتی که مقاله مروری باشد، چکیده تهیه شده شامل مقدمه و سرفصل های اصلی مورد بحث و بین 75-150 کلمه باشد و علاوه بر آن دارای حداقل 3 کلیدواژه بوده و همه مطالب در یک پاراگراف باشد.
-درصورت تحقیقی بودن مقاله، چکیده تهیه شده، چکیده ساختاریافته باشد و تعداد کلمات آن‌‌بین150-250 کلمه (به‌جز حروف اضافه و ربط) و شامل:
- مقدمه (زمینه و هدف)
-روش شناسی (نوع روش پژوهش، ابزار، جامعه، نمونه، روایی و پایایی ابزار، نوع آمار و نوع نرم افزار مورد استفاده)
-نتیجه گیری
نویسندگان محترم توجه داشته باشند که 4 مقوله فوق باید در 4 پاراگراف جداگانه بوده و در ضمن حداقل دارای 3 کلیدواژه باشد.
ت- چکیده مقاله ارسالي در صورت پذيرش بدون هيچگونه تغييري در كتاب چکیده مقالات چاپ و یا به‌صورت CD ارائه مي گردد و صحت علمي و ادبي مقاله به عهده نويسنده يا نويسندگان مي باشد.
ث-نحوه ي ارائه مقالات در همايش به صورت شفاهي و پوستر مي باشد.
ج-پذیرش مقالات جهت سخنرانی بر اساس چکیده و متن نهایی مقاله خواهد بود.
چ- همکاران محترم جهت ثبت نام و ارسال چکیده مقاله مي توانند به آدرس اينترنتي:
www.imec.mui.ac.ir
مراجعه و از طريق انتخاب گزينه «ثبت نام» در سمت راست صفحه مذكور نسبت به ثبت نام Online در همايش اقدام نمايند. در هنگام ثبت نام Online از فرد درخواست مي شود كه شناسه و رمز عبوري براي خود انتخاب كند كه براي ورود مجدد به سيستم، ارسال چکیده مقاله، پيگيري و يا ويرايش چکیده مقاله ارسالي خود و همچنين دريافت نتيجه نهايي پذيرش و يا رد، نوع ارائه، تاريخ و زمان ارائه مقاله مورد استفاده قرار مي گيرد. پس از ثبت نام، تأييديه ثبت نام به طور خودكار به آدرس پست الكترونيكي فرد ثبت نام كننده ارسال خواهد شد.
ح-همکاران شركت كننده با ارائه مقاله مي توانند پس از ثبت نام اوليه از طريق شناسه و رمز عبور تعريف شده خود وارد بخش «ارسال خلاصه مقاله» در همان صفحه شده و چکیده مقاله خود را به زبان فارسي به صورت آنلاين ارسال نمايند که در اين صورت، تأييديه دريافت چکیده مقاله به آدرس پست الكترونيكي فرستنده ارسال خواهد شد. ضمناً" ارسال كنندگان خلاصه مقاله، تا قبل از تاريخ اتمام فرصت ارسال چکیده مقاله مي توانند با اتصال به سيستم نسبت به ويرايش چکیده مقاله ارسالي اقدام نمايند.

آدرس دبيرخانه همايش

ايران (Iran)

 :کشور

اصفهان (Esfahan)

 :شهر

۰۳۱۱-۶۶۹۰۸۰۰

 :تلفن

۶۶۸۹۶۹۵

 :دورنگار

www.imec.mui.ac.ir

 :آدرس اينترنتي

imec@mui.ac.ir

 :پست الکترونيکي
  دبير علمي

دکتر محمد

 :نام

هادی

 :نام خانوادگي

imec@mui.ac.ir

 :پست الکترونيک
   
  دبير اجرايي

اداره همايش هاي

 :نام

علمي دانشگاه

 :نام خانوادگي

imec@mui.ac.ir

 :پست الکترونيک
فرمها

 :(فرم ثبت نام(فارسي

 :(فرم ثبت نام(انگليسي

 :(فراخوان همايش(فارسي

 :(فراخوان همايش(انگليسي

 :(فرم چکيده مقاله(فارسي

 :(فرم چکيده مقاله(انگليسي

 :(نشان فارسي همايش(آرم

 :(نشان انگليسي همايش(آرم
زمان

۱۳۹۰/۱۲/۰۳
(2012  Feb  22)

 :تاريخ شروع كنگره
   

۱۳۹۰/۱۲/۰۵
(2012  Feb  24)

 :تاريخ پايان كنگره
   

۱۳۹۰/۱۲/۰۱
(2012  Feb  20)

 :مهلت ثبت نام
   

۱۳۹۰/۱۰/۱۵
(2012  Jan  05)

 :مهلت ارسال چکيده مقاله
   

۰
(0000    00)

 :مهلت ارسال اصل مقاله
   
 :محورهاي همايش

اخلاق‌پزشکی در درمان
•اخلاق حرفه‌ای پزشک و تیم پزشکی
•رابطه پزشک و بیمار
•روابط مالی بیمار و تیم پزشکی
•روابط مالی بین اعضاء تیم پزشکی
•اخلاق و آغاز حیات (سقط جنین و ...)
•اخلاق و پایان حیات (اتانازی، مرگ مغزی و ...)
•اخلاق در فن‌آوری‌های نوین پزشکی
•اخلاق و غذا و دارو
اخلاق‌پزشکی و آموزش علوم پزشکی
•جایگاه اخلاق در آموزش علوم پزشکی
•جایگاه آموزش اخلاق در آموزش‌های علوم پزشکی
اخلاق پزشکی و پژوهش
•اخلاق پزشکی در پژوهش‌های انسانی
•اخلاق پزشکی در پژوهش‌های حیوانی
•اخلاق در انتشار آثار پژوهشی
•نقش کدهای ملی اخلاق در پژوهش
اخلاق پزشکی و بهداشت
•اصول اخلاق حرفه‌ای کارکنان بهداشتی
•اخلاق در سیاست‌گذاری‌های بهداشتی (ملی، منطقه‌ای، محلی)
•اخلاق و نظام شبکه‌های بهداشتی درمانی کشور
•اصول اخلاقی در مراقبت‌های بهداشتی
محور ویژه مبانی اسلامی اخلاق پزشکی

اين همايش براي کلیه مشمولین امیتاز بازآموزی درخواست امتياز بازآموزي نموده است که پس از تصويب مديريت آموزش مداوم جامعه پزشکي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي متعاقباً" در سایت کنگره اعلام خواهد شد. ()
 :امتياز بازآموزي

تذكر: از سخنرانان محترم مقالات تقاضا مي شود مقاله هاي خود را صرفاً" از طريق نرم افزار power point تهيه و ارائه نمايند. بديهي است نمايش و ارائهي اسلايدها به صورت اسلايد معمولي از طريق دستگاه پروژكتور اسلايد امكان پذير نخواهد بود.


تذكر مهم: با توجه به عدم امکان رزرو هتل توسط دبیرخانه کنگره، ضروری است شرکت کنندگان محترم در صورت نياز به تهيه محل اسكان، حمل و نقل و ... مستقيما"با سرويس دهنده (هتل ...) تماس حاصل فرمايند.

 :(توضيحات(فارسي

 :موضوعات اصلي

 

 

اخلاق پزشکی (Medical Ethics)

 :موضوع اول

 

   

تذكر: از سخنرانان محترم مقالات تقاضا مي شود مقاله هاي خود را صرفاً" از طريق نرم افزار power point تهيه و ارائه نمايند. بديهي است نمايش و ارائهي اسلايدها به صورت اسلايد معمولي از طريق دستگاه پروژكتور اسلايد امكان پذير نخواهد بود.


تذكر مهم: با توجه به عدم امکان رزرو هتل توسط دبیرخانه کنگره، ضروری است شرکت کنندگان محترم در صورت نياز به تهيه محل اسكان، حمل و نقل و ... مستقيما"با سرويس دهنده (هتل ...) تماس حاصل فرمايند.

 :(توضيحات(فارسي
ابعاد پوستر- ثبت نام در سامانه آموزش مداوم - ارسال فایل سخنرانی
 اطلاعیه مهم

- گواهی صرفا به نام ارائه دهندگان مقاله (پوستر - سخنرانی) صادر می شود. در غیر این صورت کنگره از صدور گواهی معذور می باشد.


- ارائه دهندگان مقالات که از گروههای پزشکی و پیراپزشکی (مشمولین آموزش مداوم) جهت دریافت امتیاز ارائه مقاله ملزم به ثبت نام در سایت سامانه آموزش مداوم به آدرس esfahan.ircme.ir می باشند.


- ارائه دهندگان پوستر بایستی حداکثر پوستر خود را با ابعاد 100*90 آماده نمایند.


- ارائه دهندگان سخنرانی بایستی مقالات خود را در قالب ارائه شده در سایت اصلی کنگره ارائه نمایند.


- ارائه دهندگان مقالات سخنرانی بایستی فایل سخنرانی خود را حداکثر تا تاریخ 27/11/90 به ایمیل کنگره ارسال نمایند.

 

تامين مکان اقامت

از علاقمندان به شرکت در اين همايش که مايل به تامين محل اقامت خود هستند تقاضا می شود تا شخصاً نسبت به رزرو محل دلخواه از طريق هتل مربوطه خود طبق جدول زير در وقت مقتضي اقدام نمايند. دبيرخانه اين همايش مسئوليتی برای اسکان و يا رزرو هتل شرکت کنندگان و تغيير قيمت هتلها نخواهد داشت.

جدول نامٍ،آدرس و بهای تقريبی محل اقامت  (بر حسب ريال مربوط به سال 1389)

 

نام هتل

آدرس پستی /آدرس اینترنتی

تلفن- فاکس

کد: 0311

يک تخته

دو تخته

سه تخته

چهار تخته

سوئيت

عباسي

چهارباغ عباسی-خ آمادگاه www.abbasihotel.ir

17-2226010

ف: 2226008

1150000

1700000

_

_

3000000

دو نفره

5500000

4 نفره صفوی

4000000

2 نفره قاجار

آسمان

پل فلزی، خیابان مطهری

www.asemanhotel.ir

2354141

ف:2338121

750000

1200000

-

-

1500000

دو تخته

ضلع غربی

900000

کوثر

سی و سه پل–بلوار ملت www.hotelkowsar.com

39-6240230

ف:6249975

957770

1450000

-

2059540

سوئیت کوچک

1872000

سوئیت بزرگ

3500000

عالی قاپو

چهارباغ عباسی

www.aliqapuhotel.com

2227929

ف:2216049

714600

1141700

-

_

سوئیت کوچک

1996000

سوئيت

سی و سه پل –  بلوارآئينه خانه

www.azadiesfahan.pih.ir

15-6674311

ف6673872

_

712685

918543

1124401

1390000 (5 تخته)

950000(دو تخته)

سفير

چهار باغ عباسي –خ آمادگاه www.safirhotel.com

2222640

2232176

574000

968000

1220000

_

1600000 دو تخته

پيروزی

خ چهارباغ – میدان امام حسين (ع)

www.piroozyhotel.com

9-2214354

ف: 2214360

479491

830187

-

_

 

1750000

مدرس

م آزادی– بلواردانشگاه -

خ توحيد

9-6250007

ف 6250010

480000

620000

620000

765000

950000

(چهار تخته)

مهمانسرای

د. اصفهان

خ هزار جريب –
خوابگاه دانشگاه

19-7932317

ف:7932320

_

_

300000

_

400000

مهمانسرای

د.ع پزشکی
خ بزرگمهر- کوی قرارگاه

4-2658041

2643047

_

180000

270000

360000

_

مهمانسرای

ايرانگردی

هزارجريب-روبروی-
کوی امام

14-6736012

ف: 6736010

_

569171

717184

_

1200000

چهار تخته

هتل ملل

خيابان کمال اسماعيل

4-2224532

ف:2225432

353000

593000

765000

-

سوئیت دو تخته

730000

نام هتل

آدرس پستی /آدرس اینترنتی

تلفن- فاکس

کد:0311

دو تخته

سوئیت رویال

دو تخته

سوئيت مدیر عامل

دو تخته

چهل پنجره

(آپارتمان)

پل فلزی- بلوار سعدی

www.chehelpanjereh.com

6272165

ف:6270792

900000

1606000

2200000

نام هتل

آدرس

تلفن-فاکس

سوئیت

آپارتمان یک خوابه

آپارتمان يک خوابه

دو تخته

سه تخته

چهار تخته

طوبی

(آپارتمان)

خ چهارباغ-سيد علی خان

2-2200801

ف:2224241

493000

609000

725000

هتل آ پارتمان

هشت بهشت

خيابان استانداری

www.hbahotel.com

9-2214868

2200967

512000

767000

928000

 

 

 

 

 

- وجه ثبت نام شرکت در همايش جهت متخصصین مبلغ 250000 ریال و برای پزشکان عمومی، پرستاران و ماماها و سایرین مبلغ 150000 ریال است.
*هزینه ها برای کلیه دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی 50% مبلغ مذکور می باشد.
*درصورت تمایل به استفاده از ناهار (دو روز) لازم است مبلغ 000/80 ریال به وجه ثبت نام اضافه شود.

 :هزينه ثبت نام شرکت در همايش

خواهشمند است وجه ثبت نام را به حساب الکترونیکی شناسه‌دار (حساب همراه) به‌شماره 2138310276004 و کد شناسه واریز 71283102760041494 نزد بانک رفاه شعبه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دیگر شعب بانک رفاه در سراسر کشور واريز نموده و شماره فیش و تاریخ پرداخت آنرا در قسمت « ثبت نام نهایی» در سایت کنگره وارد فرمائید. همچنین تقاضا می شود اصل فيش را در زمان شركت در همايش به همراه داشته باشيد.

 :شماره حساب

تذكر: از سخنرانان محترم مقالات تقاضا مي شود مقاله هاي خود را صرفاً" از طريق نرم افزار power point تهيه و ارائه نمايند. بديهي است نمايش و ارائهي اسلايدها به صورت اسلايد معمولي از طريق دستگاه پروژكتور اسلايد امكان پذير نخواهد بود.


تذكر مهم: با توجه به عدم امکان رزرو هتل توسط دبیرخانه کنگره، ضروری است شرکت کنندگان محترم در صورت نياز به تهيه محل اسكان، حمل و نقل و ... مستقيما"با سرويس دهنده (هتل ...) تماس حاصل فرمايند.

 :(توضيحات(فارسي
آدرس محل برکزاري

ايران (Iran)

 :کشور

اصفهان (Esfahan)

 :شهر