اولین کنگره بین‌المللی نوروماسکولار و الکترودیاگنوزیس ایران
The 1st International Congress of Neuromuscular & Electrodiagnostic Medicine in Iran
     1 2 3 4      
رديفعنوان مقالهنويسنده

تاريخ ارسال

وضعيتزمان ارائه
۱A CASE OF CIDP WITH FLACTUATING PTOSIS
A CASE OF CIDP WITH FLACTUATING PTOSIS
صادق ایزدی۱۳۸۹/۱۱/۱۸
2011-02-07
پذيرش(پوستر)نامشخص
۲A Novel Model for Estimation of the Forearm Motor Forces Using EMG Signals
A Novel Model for Estimation of the Forearm Motor Forces Using EMG Signals
رضا عباسی اصل۱۳۸۹/۱۱/۳۰
2011-02-19
پذيرش(پوستر)نامشخص
۳Bells palsy treatment with low level laser therapy(LLLT)
Bells palsy treatment with low level laser therapy(LLLT)
فرزاد ايزدي۱۳۸۹/۱۲/۱۳
2011-03-04
پذيرش(پوستر)نامشخص
۴Blink reflex responses in supratentorial strokes
Blink reflex responses in supratentorial strokes
مائده ميرمحمدصادقي۱۳۸۹/۱۲/۱۵
2011-03-06
پذيرش(پوستر)نامشخص
۵Carpal tunnel syndrome in patients with dominant and non-dominant hand involvement
Carpal tunnel syndrome in patients with dominant and non-dominant hand involvement
فرهاد ايرانمنش۱۳۸۹/۱۱/۲۶
2011-02-15
پذيرش(پوستر)نامشخص
۶Clinical, Electro diagnostic and Genetic assay of 39 patients with
Congenital Myasthenic Syndrome
Clinical, Electro diagnostic and Genetic assay of 39 patients with
Congenital Myasthenic Syndrome
کيوان رزمجو۱۳۸۹/۱۱/۱۱
2011-01-31
پذيرش(سخنراني)نامشخص
۷Comparing Swallowing Therapy vs. FunctionalNeuromuscular Electrical
Stimulation Therapy in a dysphagic patient
Comparing Swallowing Therapy vs. FunctionalNeuromuscular Electrical
Stimulation Therapy in a dysphagic patient
علی باریک رو۱۳۸۹/۱۲/۱۴
2011-03-05
پذيرش(پوستر)نامشخص
۸Comparison between diagnostic value of EMG, NCV and SSEPs in cervical radiculopathy
Comparison between diagnostic value of EMG, NCV and SSEPs in cervical radiculopathy
احمد چيت ساز۱۳۸۹/۱۲/۱۰
2011-03-01
پذيرش(سخنراني)نامشخص
۹Concurrence of multiple sclerosis and Thomsen’s diseases: a report of two cases
Concurrence of multiple sclerosis and Thomsen’s diseases: a report of two cases
فرشته اشتري۱۳۸۹/۱۲/۰۶
2011-02-25
پذيرش(پوستر)نامشخص
۱۰Diabetes and chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy: A review
Diabetes and chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy: A review
فرزاد فاتحی۱۳۸۹/۱۲/۰۹
2011-02-28
پذيرش(سخنراني)نامشخص
۱۱Diagnostic Value of F-wave Latency in Alcoholic Polyneuropathy
Diagnostic Value of F-wave Latency in Alcoholic Polyneuropathy
حميد آزاده۱۳۸۹/۱۲/۱۴
2011-03-05
پذيرش(سخنراني)نامشخص
۱۲Effect of a new dorsal wrist splinting for carpal Tunnel syndrome on median sensory and motor nerve conduction measurements اعظم باقري۱۳۸۹/۱۰/۱۸
2011-01-08
پذيرش(پوستر)نامشخص