فهرست همايشها
     6 7 8 9      
برگزار کنندهتاريخ پايانتاريخ شروععنوانرديف
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۸۳/۰۸/۲۹
2004-11-19
۱۳۸۳/۰۸/۲۷
2004-11-17
سومين كنگره بين المللي انجمن ارتودنتيست هاي ايران
3rd International Congress of Iranian Association of Orthodontists
۸۱
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۸۳/۰۲/۱۱
2004-04-30
۱۳۸۳/۰۲/۱۰
2004-04-29
ششمين همايش ملی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی با تکيه بر نظامهای نوين اطلاع رسانی و پژوهشهای پزشکی
The 6th National Congress of Medical Library & Information Science with emphasis on new Information system & Medical researches
۸۲
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۸۲/۱۲/۲۲
2004-03-12
۱۳۸۲/۱۲/۲۱
2004-03-11
كنگره سراسري جراحي پلاستيك و سوختگي
The National Congress of Plastic Surgery & Burn
۸۳
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۸۲/۱۰/۲۵
2004-01-15
۱۳۸۲/۱۰/۲۴
2004-01-14
همايش تازه هاي باروري و ناباروري از منظر ايمونولوژي
Congress on Immunological Aspects of Fertility & Infertility
۸۴
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۸۲/۰۸/۰۲
2003-10-24
۱۳۸۲/۰۷/۳۰
2003-10-22
سومين همايش مراقبتهای ويژه پزشکی ايران - چهاردهمين همايش سراسری تازه های پزشکی و پيراپزشکی اصفهان
Third Iranian Congress of Critical Care
۸۵
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۸۲/۰۷/۲۴
2003-10-16
۱۳۸۲/۰۷/۲۲
2003-10-14
هفدهمين كنگره سراسري سل كشور - سيزدهمين همايش سراسري تازه هاي پزشكي و پيراپزشكي اصفهان
17th National Congress Of Tuberculosis
۸۶
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۸۲/۰۷/۱۸
2003-10-10
۱۳۸۲/۰۷/۱۶
2003-10-08
سومِين همايش ساليانه انجمن علمی پريودنتولوژی ايران
The 3rd annual congress of Iranian Academy of Periodontology
۸۷