فهرست همايشها
     1 2 3 4 5 6      
برگزار کنندهتاريخ پايانتاريخ شروععنوانرديف
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۹۰/۰۲/۲۸
2011-05-18
۱۳۹۰/۰۲/۲۸
2011-05-18
سمینار سراسری دانشجویی مراقبت های پرستاری و مامایی در عرصه
The Student Seminar on Nursing & Midwifery Cares in Clinical practice
۲۱
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۹۰/۰۲/۰۹
2011-04-29
۱۳۹۰/۰۲/۰۷
2011-04-27
چهارمين كنگره سراسري تازه هاي بيماريهاي پوستي و ليشمانيوز با محوريت كاشت مو٬ ليزر و جوانسازي پوست
Fourth National Congress of Updates in Dermatology Diseases and Leishmaniasis
۲۲
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۹۰/۰۲/۰۲
2011-04-22
۱۳۹۰/۰۲/۰۱
2011-04-21
اولین کنگره بین‌المللی نوروماسکولار و الکترودیاگنوزیس ایران
The 1st International Congress of Neuromuscular & Electrodiagnostic Medicine in Iran
۲۳
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۸۹/۱۲/۱۹
2011-03-10
۱۳۸۹/۱۲/۱۷
2011-03-08
اولين همايش ملی نظام های اطلاعات سلامت و اقتصاد دانش
The 1st National Congress On Health information Systems and Knowledge Economy
۲۴
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۸۹/۱۲/۱۳
2011-03-04
۱۳۸۹/۱۲/۱۱
2011-03-02
همايش کشوری رویکردهای نوین علوم توانبخشی در اختلالات حرکتی
-
۲۵
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۸۹/۱۲/۰۵
2011-02-24
۱۳۸۹/۱۲/۰۳
2011-02-22
اولین همایش کشوری تفکر انتقادی و نظام سلامت
The 1st National Congress on Critical Thinking & Health System & Telconferance with Foundation for Critical Thinking
۲۶
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۸۹/۱۱/۲۸
2011-02-17
۱۳۸۹/۱۱/۲۶
2011-02-15
اولين همايش کشوری رویکردهای نوین آموزش، مراقبت و درمان در اتاق عمل
The 1st National Congress of New Approaches to Education, Care & Treatment in the Operating Room
۲۷
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۸۹/۰۹/۱۲
2010-12-03
۱۳۸۹/۰۹/۰۹
2010-11-30
سومین همایش سراسری بيماريهاي غدد و متابولیسم کودکان
3rd Iranian Congress of Pediatric Endocrinology
۲۸
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۸۹/۰۹/۱۲
2010-12-03
۱۳۸۹/۰۹/۰۹
2010-11-30
اولین همایش بین المللی و سومین همايش سراسري تازه های غدد و متابولیسم
1st International and 3rd Iranian Congress of Endocrine & Metabolism Updates
۲۹
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۸۹/۰۸/۲۰
2010-11-11
۱۳۸۹/۰۸/۱۸
2010-11-09
چهارمين كنگره ميكروب شناسي باليني ايران
FOURTH IRANIAN CONGRESS OF CLINICAL MICROBIOLOGY
۳۰