فهرست همايشها
     1 2 3 4 5      
برگزار کنندهتاريخ پايانتاريخ شروععنوانرديف
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۹۱/۰۷/۲۱
2012-10-12
۱۳۹۱/۰۷/۱۹
2012-10-10
دومین همایش بین المللی و چهارمین همايش سراسري تازه های غدد و متابولیسم 21-19مهرماه 1391
2nd International and 4th Iranian Congress of Endocrine & Metabolism Updates 10-12 October 2012
۱۱
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۹۱/۰۶/۱۰
2012-08-31
۱۳۹۱/۰۶/۰۸
2012-08-29
اولين همايش سراسري روشهای آموزش در علوم زيست پزشكي
The 1st National Seminar of Educational Methods in Biomedical Sciences
۱۲
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۹۱/۰۳/۰۳
2012-05-23
۱۳۹۱/۰۳/۰۳
2012-05-23
سمینار جامع سراسری دانشجویان پرستاری، مامایی و اتاق عمل در عرصه
The National Comprehensive Seminar of Nursing, Midwifery & Operating Room Students
۱۳
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۹۱/۰۲/۲۱
2012-05-10
۱۳۹۱/۰۲/۱۹
2012-05-08
يازدهمين همايش كشوري گفتاردرماني ايران
11th National Congress of Speech Therapy
۱۴
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۹۰/۱۲/۰۹
2012-02-28
۱۳۹۰/۱۲/۰۸
2012-02-27
همايش سراسری نظام سلامت، مدیریت ریسک و حوادث غیر مترقبه
National Congress on health system, Risk Management and Disaster
۱۵
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۹۰/۱۲/۰۵
2012-02-24
۱۳۹۰/۱۲/۰۳
2012-02-22
دومین کنگره سالیانه اخلاق پزشکی کشور اخلاق پزشکی در نظام سلامت
Medical Ethics in the Health System
۱۶
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۹۰/۱۱/۲۸
2012-02-17
۱۳۹۰/۱۱/۲۶
2012-02-15
چهارمین کنگره سراسری انجمن رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران
The 4th congress Iranian Association of Oral and Maxillofacial Radiology February 15-17. 2012
۱۷
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۹۰/۰۹/۲۵
2011-12-16
۱۳۹۰/۰۹/۲۳
2011-12-14
اولین همایش کشوری مراقبت هاي جامعه نگر در بيماريهاي مزمن
The 1st Conference in Community Oriented Cares in Chronic Diseases
۱۸
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۹۰/۰۷/۲۴
2011-10-16
۱۳۹۰/۰۷/۲۳
2011-10-15
همایش ارتقای عمر ماندگاری مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی با تاکيد بر کاهش مصرف نگهدارنده ها
Conference on the improvement of food, beverage and cosmetic shelf-life with emphasis on reducing preservatives
۱۹
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۹۰/۰۳/۰۶
2011-05-27
۱۳۹۰/۰۳/۰۴
2011-05-25
سومين کنگره بین المللی اختلالات سايکوسوماتيک
The 3rd International Congress of Psychosomatic Medicine Psychosomatic Aspect of Pain & Pain Managment
۲۰