1 2 3 4      
 
 
برگزار کنندهتاريخ پايان

تاريخ شروع

عنوانرديف
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۹۱/۰۹/۲۴
2012-12-14
۱۳۹۱/۰۹/۲۲
2012-12-12
پنجمين همايش سراسری استروک
5th National Congress of Stroke
۱
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۸۴/۰۲/۱۶
2005-05-06
۱۳۸۴/۰۲/۱۵
2005-05-05
پنجمين همايش كشوري ايمني و بهداشت حرفه اي
The 5th national congress of occupational Health & safety
۲
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۹۰/۱۱/۲۸
2012-02-17
۱۳۹۰/۱۱/۲۶
2012-02-15
چهارمین کنگره سراسری انجمن رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران
The 4th congress Iranian Association of Oral and Maxillofacial Radiology February 15-17. 2012
۳
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۹۰/۰۲/۰۹
2011-04-29
۱۳۹۰/۰۲/۰۷
2011-04-27
چهارمين كنگره سراسري تازه هاي بيماريهاي پوستي و ليشمانيوز با محوريت كاشت مو٬ ليزر و جوانسازي پوست
Fourth National Congress of Updates in Dermatology Diseases and Leishmaniasis
۴
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۸۹/۰۸/۲۰
2010-11-11
۱۳۸۹/۰۸/۱۸
2010-11-09
چهارمين كنگره ميكروب شناسي باليني ايران
FOURTH IRANIAN CONGRESS OF CLINICAL MICROBIOLOGY
۵
 
   

an image
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
معاونت تحقيقات و فناوري